Fiqh Solat Masterclass

RM200

Memahami dengan lebih terperinci ilmu berkaitan solat:

  • Belajar selama dua bulan.
  • Sesi kuliah sebanyak lapan kali.
  • Unlimited access untuk bertanya sebarang soalan berkenaan solat.
  • Sesi praktikal bersama guru.
  • Laporan semakan prestasi sesi praktikal.

Bulan Ketiga
📌 Masalah Muwafiq dan Masbuq
📌 Keadaan Solat Berjama’ah
📌 Jenis Solat yang wajib & sunat Berjama’ah

📌Solat Jamak dan Qasar

Bulan Keempat
📌 Pengertian Wudhu’
📌 Rukun Wudhu’
📌 Syarat Sah Wudhu’
📌 Perkara yang membatalkan Wudhu’
📌 Hukum berkaitan Air

📌Mandi

📌Tayammum

Hari: Isnin

Waktu: 9.00-10.00 Malam

Guru: Ustaz Afif