Tahsin Surah Pilihan

 1. Dapat membaca surah pilihan (Surah Al-Mulk & As-Sajdah)  bertalaqqi - berdepan dengan guru & disemak terperinci oleh guru secara online ZOOM
 2. Dapat mendalami ilmu tajwid melalui pembacaan surah pilihan (Surah Al-Mulk & As-Sajdah) 
 3. Dapat melancarkan dan memperkemaskan secara terperinci bacaan surah pilihan (Surah Al-Mulk & As-Sajdah)

Kelas Selama 2 Bulan | 3 Sesi Sebulan | 90 Minit Per Sesi

 1. Mereka yang ingin mendalami ilmu tajwid dengan lebih terperinci
 2. Mereka yang ingin melancarkan bacaan dengan kaedah bertalaqqi (berdepan) dengan guru secara online ZOOM
 3. Mereka yang ingin bacaan Surah Al-Mulk & As-Sajdah disemak oleh guru secara terperinci

Bulan Pertama:

Surah Al-Mulk

  1. Sesi 1: Ayat 1 - 10
  2. Sesi 2: Ayat 11 - 20
  3. Sesi 3: Ayat 21 - 30

Bulan Kedua:

Surah As-Sajdah

  1. Sesi 1: Ayat 1-10
  2. Sesi 2: Ayat 11 - 20
  3. Sesi 3: Ayat 21 - 30

Diskaun 40%
RM300 RM180 Untuk 2 Bulan

Tahsin Surah Pilihan Advance

 1. Dapat membaca surah pilihan (Surah Ad-Dukhon, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi 10 ayat awal & 10 ayat akhir dan Al-Insan)  bertalaqqi - berdepan dengan guru & disemak terperinci oleh guru secara online ZOOM
 2. Dapat mendalami ilmu tajwid melalui pembacaan surah pilihan (Surah Ad-Dukhon, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi 10 ayat awal & 10 ayat akhir dan Al-Insan) 
 3. Dapat melancarkan dan memperkemaskan secara terperinci bacaan surah pilihan (Surah Ad-Dukhon, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi 10 ayat awal & 10 ayat akhir dan Al-Insan)

Kelas Selama 3 Bulan | 8 Sesi Sebulan | 90 Minit Per Sesi

 1. Mereka yang ingin mendalami ilmu tajwid dengan lebih terperinci
 2. Mereka yang ingin melancarkan bacaan dengan kaedah bertalaqqi (berdepan) dengan guru secara online ZOOM
 3. Mereka yang ingin bacaan Surah Ad-Dukhon, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi (10 ayat awal & 10 ayat akhir) dan Al-Insan disemak oleh guru secara terperinci

Bulan Pertama: 

Surah Ad-Dukhon

  1. Sesi 1: Ayat 1 - 8
  2. Sesi 2: Ayat 9 - 15
  3. Sesi 3: Ayat 16 - 21
  4. Sesi 4: Ayat 22 - 30
  5. Sesi 5: Ayat 31 - 37
  6. Sesi 6: Ayat 38 - 45
  7. Sesi 7: Ayat 46 - 53
  8. Sesi 8: Ayat 54 - 59

Bulan Kedua: 

Surah Al-Waqi'ah

  1. Sesi 1: Ayat 1 - 11
  2. Sesi 2: Ayat 12 - 24
  3. Sesi 3: Ayat 25 - 41
  4. Sesi 4: Ayat 42 - 52
  5. Sesi 5: Ayat 53 - 62
  6. Sesi 6: Ayat 63 - 73
  7. Sesi 7: Ayat 74 - 84
  8. Sesi 8: Ayat 85 - 96

Bulan Ketiga: 

Surah Al-Kahfi (1o Ayat Awal & 10 Ayat Akhir) dan Al-Insan

  1. Sesi 1: Surah Al-Kahfi (Ayat 1 - 5)
  2. Sesi 2: Surah Al-Kahfi (Ayat 6 - 10)
  3. Sesi 3: Surah Al-Kahfi (Ayat 101 - 105)
  4. Sesi 4: Surah Al-Kahfi (Ayat 106 - 110)
  5. Sesi 5: Surah Al-Insan (Ayat 1 - 7)
  6. Sesi 6: Surah Al-Insan (Ayat 8 - 16)
  7. Sesi 7: Surah Al-Insan (Ayat 17 - 25)
  8. Sesi 8: Surah Al-Insan (Ayat 26 - 31)

Perlu melengkapkan:

 1. Tahsin Surah Pilihan

Tahsin Surah Pilihan Pro

 1. Dapat membaca surah pilihan (Surah Yasiin)  bertalaqqi - berdepan dengan guru & disemak terperinci oleh guru secara online ZOOM
 2. Dapat mendalami ilmu tajwid melalui pembacaan surah pilihan (Surah Yasiin) 
 3. Dapat melancarkan dan memperkemaskan secara terperinci bacaan surah pilihan (Surah Ya-Siin)

Kelas Selama 1 Bulan | 12 Sesi Sebulan | 90 Minit Per Sesi

 1. Mereka yang ingin mendalami ilmu tajwid dengan lebih terperinci
 2. Mereka yang ingin melancarkan bacaan dengan kaedah bertalaqqi (berdepan) dengan guru secara online ZOOM
 3. Mereka yang ingin bacaan Surah Yasiin disemak oleh guru secara terperinci

Surah Yasiin

 1. Sesi 1: Ayat 1 - 10
 2. Sesi 2: Ayat 11 - 15
 3. Sesi 3: Ayat 16 - 22
 4. Sesi 4: Ayat 23 - 30
 5. Sesi 5: Ayat 31 - 36
 6. Sesi 6: Ayat 37 - 43
 7. Sesi 7: Ayat 44 - 49
 8. Sesi 8: Ayat 50 - 55
 9. Sesi 9: Ayat 56 - 64
 10. Sesi 10: Ayat 65 - 70
 11. Sesi 11: Ayat 71 - 77
 12. Sesi 12: Ayat 78 - 83

Perlu melengkapkan:

 1. Tahsin Surah Pilihan 
 2. Tahsin Surah Pilihan Advance