Kelas Asas Celik Al-Quran

Mempelajari asas sebutan huruf Al-Quran yang betul

 1. Dapat mengetahui tempat keluar huruf secara terperinci
 2. Dapat membezakan sebutan huruf Al-Quran dengan lebih jelas
 3. Dapat menguasai cara sebutan huruf Al-Quran yang tepat

Kelas Selama 2 Bulan | 3 Sesi Sebulan | 90 Minit Per Sesi

Setiap Rabu, boleh pilih slot masa

 1. Mereka yang ingin memperkemaskan asas bacaan Al-Quran
 2. Mereka yang baru mula belajar bacaan Al-Quran
 3. Mereka yang sudah pandai mengaji, tetapi ingin mengukuhkan asas bacaan Al-Quran
 4. Mereka yang perlukan penjelasan terperinci dalam asas bacaan Al-Quran untuk mengajar kembali kepada orang lain

Bulan Pertama

 1. Sebutan Huruf Satu Baris: (ح - ء) 
 2. Sebutan Huruf Satu Baris: (س - خ)
 3. Sebutan Huruf Satu Baris: (ط - ش)

Bulan Kedua

 1. Sebutan Huruf Satu Baris: (ك - ظ)
 2. Sebutan Huruf Satu Baris: (ي - ل)
 3. Bezakan Sebutan Huruf
PAKEJ NORMAL RM160 RM80
 • Akses kelas selama 2 bulan
 • Ebook Modul Kelas Asas Al-Quran
 • Audio Bantuan Sebutan Huruf Al-Quran
 • 3 kali sesi kelas untuk bulan Julai
 • 3 kali sesi kelas untuk bulan Ogos
 • Tiada sesi praktikal semakan sebutan huruf
 • 90 minit per sesi
 • Bebas masuk mana-mana sesi ZOOM untuk mendengar dan belajar dari sebutan pelajar lain
 • Unlimited access untuk bertanya sebarang soalan berkenaan tajwid

PAKEJ BRILLIANT
RM380 RM180
 • Akses kelas selama 2 bulan
 • Ebook Modul Kelas Asas Al-Quran
 • Audio Bantuan Sebutan Huruf Al-Quran
 • 3 kali sesi kelas & sesi praktikal semakan sebutan huruf dengan guru untuk bulan Julai
 • 3 kali sesi kelas & sesi praktikal semakan sebutan huruf dengan guru untuk bulan Ogos
 • Tiada sesi praktikal semakan sebutan huruf
 • 90 minit per sesi
 • Bebas masuk mana-mana sesi ZOOM untuk mendengar dan belajar dari sebutan pelajar lain
 • Unlimited access untuk bertanya sebarang soalan berkenaan tajwid

Pendaftaran telah ditutup

Kelas Asas Celik Al-Quran Advance

Mempelajari Mad (bacaan panjang pendek), Tanwin, Sukun & Sabdu, bacaan Ro, Hamzah Wasol dan bab Waqaf

 1. Dapat memahami cara bacaan Mad (bacaan panjang pendek)
 2. Dapat memahami cara bacaan Lin dan Tanwin
 3. Dapat memahami cara bacaan Sukun dan Sabdu untuk kesemua huruf Al-Quran
 4. Dapat memahami dan membezakan cara bacaan Ro tebal dan Ro nipis
 5. Dapat memahami bab berkenaan Alif Lam Ta'rif, Hamzah Wasol dan Iltiqo' Sakinain
 6. Dapat memahami cara bacaan Waqaf

Kelas Selama 2 Bulan | 8 Sesi Sebulan | 90 Minit Per Sesi

 1. Mereka yang ingin melanjutkan lagi kesinambungan  ilmu asas bacaan Al-Quran
 2. Mereka yang sudah pandai mengaji, tetapi ingin mengukuhkan asas bacaan Al-Quran
 3. Mereka yang perlukan penjelasan terperinci dalam asas bacaan Al-Quran untuk mengajar kembali kepada orang lain

Julai 2023

 1. Bacaan Mad: ي , ا
 2. Bacaan Mad: و dan Bacaan Lin
 3. Tanwin
 4. Bacaan Sukun & Sabdu: (ح - ء) 
 5. Bacaan Sukun & Sabdu: (س - خ)
 6. Bacaan Sukun & Sabdu: (ط - ش)
 7. Bacaan Sukun & Sabdu: (ك - ظ)
 8. Bacaan Sukun & Sabdu: (ي - ل)

Ogos 2023

 1. Bacaan Ro Tebal
 2. Bacaan Ro Nipis, Pengecualian Bacaan Lam Tebal & Nipis
 3. Alif Lam Ta'rif
 4. Hamzah Wasol
 5. Iltiqo' Sakinain
 6. Bacaan Waqaf (Bahagian 1 & 2)
 7. Bacaan Waqaf (Bahagian 3)
 8. Bacaan Waqaf (Bahagian 4 & 5)

Perlu melengkapkan:

 1. Kelas Asas Celik Al-Quran

Kelas Asas Celik Al-Quran Pro

Mempelajari bab dengung, hukum Nun & Mim Mati – Izhar, Idgham, Ikhfa’, Huruf Muqotto’ah, Ayat Ghorib dan praktikal bacaan surah pilihan

 1. Dapat memahami dan menguasai cara bacaan dengung
 2. Dapat memahami hukum Nun & Mim Mati – Izhar, Idgham, Ikhfa’
 3. Dapat memahami dan menguasai bacaan Mad lebih dari 2 harakat
 4. Dapat menguasai bacaan huruf Muqotto'ah
 5. Dapat memahami tanda Waqaf di dalam Al-Quran
 6. Dapat menyemak bacaan secara terperinci dengan guru untuk: Surah Al-Fatihah, Al-Baqoroh (Ayat 1-5), Ayatul Kursi, 3 Qul, Ad-Dhuha, Asy-Syarh, & At-Tin

Kelas Selama 2 Bulan | 8 Sesi Sebulan | 90 Minit Per Sesi

 1. Mereka yang ingin melanjutkan lagi kesinambungan  ilmu asas bacaan Al-Quran
 2. Mereka yang sudah pandai mengaji, tetapi ingin mengukuhkan asas bacaan Al-Quran
 3. Mereka yang perlukan penjelasan terperinci dalam asas bacaan Al-Quran untuk mengajar kembali kepada orang lain

September 2023

 1. Muqaddimah Dengung & Hukum Mim Mati
 2. Hukum Nun Mati: Izhar Halqi & Iqlab
 3. Hukum Nun Mati: Idgham
 4. Hukum Nun Mati: Ikhfa' - ج ذ د ث ت
 5. Hukum Nun Mati: Ikhfa' - ك ف ش س ز
 6. Hukum Nun Mati: Ikhfa' - ق ظ ط ض ص
 7. Bacaan Mad Lebih 2 Harakat: Bahagian 1 & 2
 8. Bacaan Mad Lebih 2 Harakat: Bahagian 3 & 4

Oktober 2023

 1. Huruf Muqotto'ah (1)
 2. Huruf Muqotto'ah (2)
 3. Idgham
 4. Ayat Ghorib
 5. Tanda-tanda Waqaf
 6. Surah Pilihan: Al-Fatihah, Al-Baqoroh (1-5)
 7. Surah Pilihan: Ayatul Kursi, 3 Qul
 8. Surah Pilihan: Ad-Dhuha, Asy-Syarh, At-Tin

Perlu melengkapkan:

 1. Kelas Asas Celik Al-Quran
 2. Kelas Asas Celik Al-Quran Advanced