Tahsin Exclusive Mentoring Jr

RM200

Kuasai Bacaan & Ilmu Tajwid Untuk Juzuk 30 Dalam Tempoh 6 Bulan Dengan Lebih Tersusun, Mudah & Cepat

  • Akses video tahsin dari guru
  • Bebas masuk mana-mana sesi ZOOM untuk belajar dari guru dan bacaan pelajar lain
  • Unlimited access untuk bertanya sebarang soalan berkenaan tajwid
  • Terlibat dengan tugasan/latihan dan disemak oleh guru
  • Pelajar dipantau perkembangan secara teliti oleh guru

Out of stock