Kelas QuranPro Academy

Momentum Tahsin Class

Momentum Tahsin Class adalah kelas online yang dijalankan fokus bagi pelajar yang ingin khatam bacaan Al-Quran secara berguru selama 15 bulan. Bacaan dipantau rapi untuk pastikan pelajar berjaya khatam dengan bacaan yang berkualiti.

Tahfiz Style Class

Tahfiz Style Class ialah kelas khusus untuk hafazan dan pengulangan hafazan. Dijalankan selama 2 jam setiap hari Isnin hingga Jumaat selama sebulan untuk memantapkan hafazan para pelajar.

Kelas Mastery My Al-Mulk (MMA)

Kelas ini dijalankan secara online selama sebulan bertujuan untuk memantapkan bacaan, hafalan dan memahami isi kandungan Surah Al-Mulk supaya pelajar dapat menghayati sepenuhnya Al-Mulk.

Kelas Asas Celik Al-Quran (KACAQ)

Kelas ini dijalankan secara online selama sebulan khusus untuk membimbing mereka yang masih baru untuk belajar Al-Quran. Pelajar diajar dari paling asas bermula mengenal huruf sehingga boleh membaca Al-Quran.

Kelas Asas Fardhu Ain

Kelas ini dijalankan secara online selama sebulan khusus untuk anda memantapkan kefahaman fardhu ain.

Kelas Combo Al-Quran

Kelas ini dijalankan secara online selama sebulan khusus untuk anda memantapkan bacaan dan hafalan Al-Quran.